W końcu nadeszła pora, aby przeliczyć, nasze miasto.

Po raz kolejny opuściliśmy mury biblioteki. Tym razem celem naszej wyprawy były różne obiekty rozmieszczone w Solcu Kujawskim. Zadanie polegało na przyporządkowaniu zdjęć do zaznaczonych na mapie punktów.