Na przestrzeni przeszło 60 lat działalności Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim zmieniła się nazwa, struktura organizacyjna, funkcje i co najważniejsze liczba placówek, tzn. ilość filii i punktów oraz jej zadania.

W chwili obecnej w Solcu Kujawskim znajduje się Biblioteka Publiczna dla Dorosłych oraz oddzielna filia tejże placówki dla dzieci. Od 30 czerwca 2011 roku placówki te funkcjonują w odremontowanym i nowozaadaptowanym budynku Centrum Aktywności i Edukacji mieszczącym się przy ulicy 23 Stycznia 9.

Na mocy dekretu z 17 kwietnia 1946 r. powołującego do życia krajową sieć bibliotek publicznych, utworzono również placówkę biblioteczną w naszym mieście. Pierwsza Czytelnia Ludowa mieściła się w mieszkaniu prywatnym. Działała ona prawdopodobnie od 1947 roku na co wskazuje sprawozdanie z roku 1954. Na bazie książek z tejże czytelni w 1949 roku utworzono Miejską Bibliotekę Publiczną, która otrzymała lokal na Placu Generała J.Stalina 13. Następny lokal jaki zaadaptowano na potrzeby tejże placówki w 1950 roku, znajdował się w centralnym punkcie miasta, przy rynku na ulicy Bydgoska 1.

W 1971 roku biblioteka została przeniesiona do budynku prywatnego przy ulicy 23 Stycznia 16, gdzie zaadaptowano pomieszczenia o powierzchni 53 m2. Miejska Biblioteka Publiczna w wyniku zmian administracyjnych w 1975 roku – połączenia miasta Solec Kujawski z gromadą Solec Kujawski –przekształcona została w Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy. Od tego też roku Gromadzka Biblioteka w Otorowie (gmina Solec Kujawski) została przekształcona w filię BPMiG. W 1976 roku biblioteka otrzymała nowy lokal o powierzchni 50 m2 mieszczący się w budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Ważnym wydarzeniem w historii biblioteki było odłączenie w grudniu 1978 roku wydzielonego oddziału dla dzieci i ulokowanie go już jako odrębnej filii dziecięcej w nowopowstałym budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Transportowiec” przy ulicy Żwirki i Wigury 1.

W maju 1986 przeniesiono z kolei Bibliotekę dla Dorosłych do nowowybudowanego Domu Kultury przy ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 1, gdzie zajmowała pomieszczenia na piętrze o łącznej powierzchni 113 m2. Natomiast Filia Dziecięca została przeniesiona w maju 1993 roku do odnowionego lokalu (po kinie) przy ulicy 23 Stycznia 9, o powierzchni 86 m2 , gdzie funkcjonuje do dziś. Biblioteka ta została wyposażona w nowy sprzęt i wystrój. W tymże też roku 1993 zmieniła się sytuacja Biblioteki Publicznej , gdy uchwałą Rady Miejskiej nr XXXII/198/93 z dnia 27.VIII.1993 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury został przekształcony z dniem 1.IX.1993 r. w Solecki Ośrodek Kultury i Sportu, w skład którego weszły: Solecki Dom Kultury, Biblioteka Publiczna oraz świetlice. Począwszy od 2009 roku Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim funkcjonuje ponownie jako odrębna placówka kulturalna.

Miejska Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim od 1952 roku posiadała jeszcze jedną filię, a mianowicie w Otorowie, mieszczącą się w budynku prywatnym , w pomieszczeniach o powierzchni 36 m 2 . Uległa ona jednak likwidacji w marcu 2000 roku na skutek wymówienia lokalu przez prywatnego właściciela. Placówka zmuszona została do przeniesienia tychże zbiorów do Biblioteki Publicznej dla Dorosłych. Do roku 1978 na terenie gminy działały również 4 punkty biblioteczne: w Chrośnie, Makowiskach, Przyłubiu i Wypaleniskach. Trzy z nich zlokalizowano w budynkach szkolnych. Punkt biblioteczny w Makowiskach zorganizowany był w mieszkaniu prywatnym. W 1978 roku uległ on likwidacji z powodu braku bazy lokalowej. W chwili obecnej placówek tego typu na terenie naszej gminy nie ma.

Skromny księgozbiór w chwili otwarcia biblioteki zaczął stosunkowo szybko i systematycznie wzrastać. Gromadzony przez lata stanowi obecnie dużą wartość nie tylko materialną, ale przede wszystkim duchową, zaspokajającą potrzeby czytelnicze mieszkańców naszej gminy. Aktualnie Biblioteka dla Dorosłych dysponuje księgozbiorem liczącym przeszło 31 tysięcy wol. , a Filia dla Dzieci przeszło 13 tysięcy wol. W naszym księgozbiorze znajdują się wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki, albumy oraz literatura piękna (od romansów i kryminałów do dzieł dla najbardziej wyrafinowanych czytelników) i literatura popularnonaukowa z różnych dziedzin wiedzy. Księgozbiór ten adresowany jest do różnych grup społecznych, zaspokaja różnorakie gusta i upodobania czytelników. Dbamy o to, by w Bibliotece znajdowały się poszukiwane przez naszych użytkowników nowości wydawnicze.

Ze zbiorów znajdujących się w naszych Bibliotekach Publicznych mogą korzystać wszyscy mieszkańcy miasta i gminy. Stosujemy udostępnianie na zewnątrz – do domu oraz udostępnianie prezencyjne – na miejscu w czytelni. Biblioteki, zarówno ta dla dorosłych jak i dla dzieci, w trosce o jakość swoich usług posiadają wolny dostęp do półek, co pozwala czytelnikowi swobodnie poruszać się po bibliotece i jej zasobach.

Biblioteka posiada również czasopisma. Obecnie placówka nasza prenumeruje 9 czasopism. Dodatkowo stale otrzymujemy kilka tytułów czasopism od stałych czytelników. Biblioteka posiada również wszystkie numery prasy lokalnej, począwszy od 1 numeru Wiadomości z Ratusza, jak i Niezależnego Peryskopu Soleckiego.

Z powrotem do góry