Jesteś uczniem klasy 4-6 mamy dla Ciebie propozycję.

Nie wiesz, co zrobić z wolnym czasem, nie masz ochoty się uczyć, przyjdź do Biblioteki Publicznej. Pokażemy Ci jak można się bawić i jednocześnie zdobywać wiedzę.

Miło nam poinformować wszystkich, że w tegorocznej edycji konkursu grantowego mPotęga organizowanego przez Fundację mBanku i Fundację Dobra Sieć nasz projekt: Przeliczamy Miasto uzyskał jedną z najwyższych ocen i otrzymał dofinansowanie. Dzięki temu od września możemy rozpocząć zajęcia dla uczniów klas 4-6, w których poznamy Solce Kujawski od matematycznej strony.

Pomysł na projekt

Pomysł na projekt wziął się z udzielenia odpowiedzi na kilka pytań.

Po pierwsze: jak zachęcić młodzież od nauki matematyki?

Po drugie: jak połączyć matematykę z poznawaniem najbliższej okolicy?

Po trzecie: jak połączyć powyższe odpowiedzi w innowacyjny projekt, który zaakceptuje komisja konkursowa?

W ten sposób powstał projekt Przeliczamy Miasto.

Kiedy będzie projekt?

Realizacja projektu rozpoczyna się z początkiem września 2018 r. Wtedy rozpoczynamy rekrutację uczestników. Potrwa ona do 27 września, kiedy to w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim (ul. 23 Stycznia 9) odbędzie się spotkanie organizacyjne. Projekt będzie trwał do grudnia 2018 r. Zajęcia w ramach projektu będą się odbywały raz w tygodniu w terminie ustalonym podczas spotkania organizacyjnego.

Dla kogo jest ten projekt?

Projekt kierowany jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych.

Jakie są korzyści z uczestnictwa w projekcie?

Każdy uczestnik projektu otrzyma dyplom i zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie. Dokumenty te są atutami w procesie rekrutacji do szkół średnich. Dodatkowo mogą także stanowić ważny element wniosku o stypendium naukowe. Dodatkowo każdy uczestnik projektu będzie mógł wziąć udział w grywalizacji i walczyć o nagrody rzeczowe. Każda osoba biorąca czynny udział w projekcie zostanie uwzględniona jak jeden z autorów matematycznej mapy Solca Kujawskiego. Na koniec najważniejsze. Udział w projekcie pozwoli Wam poznać nasze miasto od matematycznej strony i przede wszystkim dobrze się bawić. Przy okazji każdy uczestnik utrwali sobie podstawowe zasady matematyczne i rozwinie logiczne myślenie.

Co będziemy robić w projekcie

W czasie trwania projektu poznamy Solec Kujawski z matematycznej strony. Sprawdzimy, która ulica w Solcu jest najdłuższa, ile dinozaurów jest w Jura Parku, ile wody jest w basenie. Nie możemy zdradzić wszystkiego, żeby nie psuć nikomu zabawy.

Czym jest grywalizacja

Grywalizacja to forma gry stosowana w celu zachęcenia osób do czynnego brania udziału w jakimś działaniu. Polega na zdobywaniu punktów, które następnie będą podstawą do wyłonienia najaktywniejszych uczestników zajęć. Osoby, które zdobędą najwięcej punktów otrzymają nagrody rzeczowe.

Co muszę zrobić, aby wziąć udział w projekcie?

Zgłosić się osobiście w Filii dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim.  Do zgłoszenia potrzebne będzie imię, nazwisko, numer telefonu oraz zgoda rodzica.

Można także zgłosić się telefonicznie pod numerem telefonu 52 387 01 52. Przy zgłoszeniu telefonicznym również trzeba będzie podać imię, nazwisko i numer telefonu. W przypadku zgłoszeń telefonicznych każdy uczestnik będzie musiał wydrukować i dostarczyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w projekcie.

Nie czekaj dłużej, ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU!!!

Poniżej znajdują się dokumenty, z którymi warto się zapoznać przed projektem. Są to:

Regulamin projektu Przeliczamy Miasto – zawarte są w nim podstawowe zapisy regulujące uczestnictwo w projekcie.

Regulamin grywalizacji – zawarte w nim są podstawowe zapisy związane z udziale w grywalizacji organizowanej w ramach projektu Przeliczamy Miasto

Formularz zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w projekcie – niezbędny dokument, który każdy uczestnik projektu musi dostarczyć do Biblioteki.  Należy go wydrukować i przynieść najpóźniej w dniu spotkania organizacyjnego.