Po mnożeniu sposobem hinduskim przedstawiamy kolejny sposób na łatwe wykonywanie działań.

Tym razem jest to metoda, którą według internetowych źródeł stosują już 4-letnie dzieci z Japonii. Stąd nazwa mnożenie metodą japońską.

Zasada jest bardzo prosta i zamyka się w 2 krokach.

Krok 1

Liczby, które chcemy pomnożyć zapisujemy w formie kresek. Liczba kresek jest równa odpowiednio liczbie dziesiątek i liczbie jedności. Pierwszy ze składników mnożenia zapisujemy pionowo, a drugi poziomo.

Krok 2

Liczymy liczbę punktów przecięcia poszczególnych prostych (żółte kółko na rysunku). Na rysunku prezentującym krok 2 przedstawiono zasadę według której liczymy punkty przecięcia do końcowego wyniku (zaznaczone kolorowe obszary). Sumujemy liczbę przecięć i otrzymujemy wynik. Jeżeli liczba przecięć w grupie jest większa niż 9 to wartość rzędu dziesiątek przenosimy do kolejnego obszaru (żółta 2 i zielona 3). Po zliczeniu wszystkiego otrzymujemy wynik.