Informacja o projekcie MATEMAGIA wzbudziła zainteresowanie wśród mieszkańców. Wiele osób dzwoniło i pisało do nas pytając: co to jest ta MATEMAGIA? Poniżej przedstawiamy najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi na nie.

Co to jest MATEMAGIA?

MATEMAGIA to projekt realizowany przez Bibliotekę Publiczną w Solcu Kujawskim. Projekt ma na celu promocję matematyki jako królowej nauk.

Dla kogo jest projekt MATEMAGIA?

Projekt MATEMAGIA kierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z Solca Kujawskiego.

Co będziemy robić podczas zajęć?

Podczas zajęć młodzież będzie się przede wszystkim dobrze bawić.  Zdobycie wiedzy z zakresu matematyki oraz sposobów i metod szybkiego uczenia się stanowi wartość dodaną. Uczestnicy w kreatywny sposób będą opracowywać różne zagadnienia matematyczne. Z prac uczestników powstanie książeczka z mnemotechnicznymi zasadami matematycznymi.

Kiedy będą się odbywały zajęcia?

Zajęcia będą odbywały się od września do grudnia 2017 roku. Będziemy spotykać się raz w tygodniu w terminie ustalonym z uczestnikami na spotkaniu organizacyjnym. Zajęcia będą odbywały się w godzinach popołudniowych. Będą to zajęcia pozalekcyjne.

Jak długo będą trwały jedne zajęcia?

Jedne zajęcia będą trwały ok. 2 godzin.

Gdzie będą odbywały się zajęcia?

Zajęcia będą odbywały się w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim.

Jak długo będzie trwał projekt?

Projekt będzie trwał od września do grudnia 2017 r.

Co w przypadku, gdy nie jestem najlepszym matematykiem?

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich. Nikt nikogo nie będzie pytał o oceny. Naszym nadrzędnym celem jest dobra zabawa. Dzięki niej chcemy przekazywać wiedzę i dzielić się nią. W trakcie trwania projektu na uczestników będzie czekało wiele zadań. Nie zawsze będą one związane z matematyką. Będziemy prowadzić stronę na facebooku, umieszczać informacje o projekcie na stronie internetowej, będziemy robić zdjęcia, prowadzić dokumentację, będziemy organizować galę, redagować książeczkę. Potrzebujemy więc pisarzy, redaktorów, fotografów, plastyków, grafików, informatyków, logistyków, organizatorów, matematyków i osób, z umiejętnościami, których teraz sobie nawet nie uświadamiamy. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Czy projekt coś kosztuje?

Nie. Projekt został dofinansowany przez Fundację mBanku. W związku z tym uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w nim.

Jakie są korzyści uczestnictwa w projekcie?

Udział w projekcie przyniesie wiele korzyści uczestnikowi.

Po pierwsze: Wiedza

Uczestnicy utrwalą sobie wiedzę związaną z regułami, zasadami i wzorami matematycznymi. Wykorzystanie mnemotechnik pozwoli na łatwiejsze zapamiętanie i przywołanie wzorów z pamięci. Ponadto uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu organizacji wydarzeń, gdyż w ramach projektu będziemy przygotowywać galę podsumowującą.

Po drugie: Umiejętności

Uczestnicy projektu MATEMAGIA uzyskają praktyczne umiejętności. Oprócz tych przydatnych w szkole i związanych z efektywnym uczeniem się, zdobędą umiejętności przydatne w życiu osobistym. Są wśród nich przede wszystkim te związane z pracą zespołową, organizacją imprez, pisaniem

Po trzecie: Korzyści materialne

Efektem projektu będzie książeczka z matematycznymi regułami mnemotechnicznymi. Każdy uczestnik projektu zostanie wymieniony w książeczce jako jej współautor i otrzyma jeden egzemplarz. Pozostałe egzemplarze książeczek zostaną rozdane wśród uczniów soleckich szkół podstawowych.

Każdy uczestnik biorący udział w projekcie ma szansę na wygranie wycieczki i innych nagród rzeczowych.

Każdy uczestnik projektu, który weźmie udział w minimum 6 spotkaniach otrzyma dyplom uczestnictwa w projekcie edukacyjnym.

Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania to poniżej znajduje się link do formularza zgłoszeniowego. Na wszystkie Wasze pytania będziemy starali się odpowiedzieć.

https://goo.gl/forms/8Kk4Z9qBEWkvdgTC2

Nie czekaj dłużej. ZGŁOŚ SIĘ!

https://goo.gl/forms/F7oxH90HHfTeUPcC3