Uwaga, uwaga ogłaszamy listopad miesiącem ciekawostek matematycznych.

W ramach projektu MATEMAGIA chcemy zainteresować jak największą liczbę naszych czytelników matematyką. W związku z tym ogłaszamy małe wyzwanie. Przez cały miesiąc będziemy publikować ciekawostki matematyczne.

Każdy, kto ma ochotę przyłączyć się do naszego wyzwania jest mile widziany. Prosimy przesyłać propozycje na adres projektu:

matemagia.soleckujawski@gmail.com

W tytule wiadomości prosimy wpisać: Ciekawostka matematyczna

Ważne, by ciekawostki były przedstawione w interesujący sposób ułatwiający ich zapamiętanie. Ciekawostką może być dowolne zagadnienie związane z matematyką. Nie ma określonych tematów.

Najciekawsze z nadesłanych prac umieścimy na stronie. Nie zapomnij więc podpisać wiadomości. Jeżeli korzystasz z internetu, to podaj źródło (adres strony, z której były czerpane informacje). W przypadku korzystania z książki podaj autora, tytuł książki i numer strony. Prace mogą być także dostarczone w wersji papierowej (na kartce) do Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim (ul. 23 stycznia 9).

Dla przykładu prezentujemy pierwszą z ciekawostek.

# 1 Mnożenie hinduskie (metoda przekątnych)

Dzięki tej metodzie w prosty sposób możemy pomnożyć 2 liczby.

Krok 1

W pierwszym kroku rysujemy prostokąt o liczbie kolumn równej pierwszej z mnożonych liczbie i liczbie wierszy równej liczbie cyfr drugiej spośród mnożonych liczb. Następnie w każdym okienku stawiamy przekątne, a nad kolumnami wpisujemy liczbę. Można pokolorować obszary pomiędzy poszczególnymi przekątnymi. Będzie to potrzebne w dalszej części obliczeń.

Krok 2

W drugim kroku mnożymy poszczególne cyfry przez siebie. Wyniki wpisujemy w odpowiednich prostokątach (każdy prostokąt podzielony jest przekątną, więc de facto wyniki wpisujemy w trójkątach). Jeżeli wynik mnożenia jest mniejszy niż 10, to wpisujemy go jako np. 08.

Krok 3

Sumujemy cyfry znajdujące się pomiędzy poszczególnymi przekątnymi. Jeżeli suma jest większa od niż 9, to wartość z rzędu dziesiątek przenosimy do obszaru znajdującego się między kolejnymi przekątnymi.

Po zsumowaniu wszystkich cyfr na przedłużeniu przekątnych otrzymamy wynik mnożenia. Odczytujemy go “idąc” wierszami od lewego górnego wiersza do prawego dolnego wiersza.

Opis wydaje się trochę skomplikowany, ale patrząc na zdjęcia wszystko jest zdecydowanie łatwiejsze.

Życzymy wszystkim dobrej zabawy z mnożeniem metodą hinduską.