Regulamin konkursu plastycznego na ilustrację do baśni

 1. ORGANIZATOR KONKURSU

– Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim

 1. CELE KONKURSU

– Możliwość zaprezentowania przez dzieci swoich zdolności plastycznych

– Propagowanie czytelnictwa

– Zwiększenie zainteresowania literaturą wśród najmłodszych czytelników

 1. PRZEDMIOT KONKURSOWEJ RYWALIZACJI

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ilustracji do jednej z poniższych baśni:

– Kopciuszek

– Królewna Śnieżka

– Ołowiany Żołnierzyk

 1. UCZESTNICY KONKURSU

– Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 5-7 lat

 1. FORMY PRACY

– Format A3 lub A4

– Dopuszcza się dowolną technikę plastyczną (np. farba, ołówek, węgiel, witraż, kredka)

– Liczy się pomysłowość, oryginalność, nowatorskie techniki

– Na odwrocie pracy prosimy umieścić tytuł baśni, imię i nazwisko oraz wiek autora

 1. CZAS TRWANIA KONKURSU

– Termin składania prac upływa 4.05.2018 r.

– Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11.05.2018 r.

 1. MIEJSCE SKŁADANIA PRAC

– Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim

 1. 23 Stycznia 9

86-050 Solec Kujawski

 1. FORMULARZ

– Rodzic/opiekun zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest w Bibliotece Publicznej

 1. JURY

– Zwycięzców konkursu wyłonią pracownicy Biblioteki Publicznej

– Dodatkowo będzie przyznana nagroda publiczności.

W Bibliotece Publicznej od dnia 07.05.2018 rdo dnia 10.05.2018 r. zorganizowana będzie wystawa prac uczestników konkursu podczas której, każda chętna osoba będzie mogła oddać tylko jeden głos na wybraną ilustrację

 1. WYNIKI KONKURSU

– Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 11.05.2018 r. o godz. 15:30 w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim