Bardzo nas cieszy zainteresowanie grą osób w różnym wieku. Każdy może indywidualnie zagrać a można też przyjść w grupie jak np.: 13 października słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Solcu Kujawskim w cyklu spotkań Spacer po zdrowie jako pierwsza grupa zorganizowana wyruszyła trasą gry. 7 listopada odbył się spacer z Łukaszem Wojteckim z Muzeum Solca im. Księcia Przemysła po miejscach, które były kluczowe dla samej fabuły ale i bohaterów gry. Najliczniejsza grupa jaka zawitała w nasze progi aby zagrać w grę to byli uczniowie ZSOiZ w Solcu Kujawskim 13 listopada 2023.

Wszystkie materiały dostępne są na licencji CCBYSA