30 sierpnia 2023 uczestnicy wykonali pocztówki. Do wykonania prac wykorzystali technikę kolażu. Pocztówki powstały z materiałów źródłowych udostępnionych z Muzeum Solca im. Księcia Przemysła.

Prace uczestników projektu zostały zdigitalizowane a następnie wydrukowane. Każdy uczestnik gry otrzymał pocztówkę jako część pakietu dla osób, które ukończyły grę.

Wszystkie materiały dostępne są na licencji CCBYSA.