Po raz ostatni w formie szkoleniowej spotkaliśmy się w ramach tegorocznej edycji projektu: O finansach w bibliotece…

Piąty moduł kursu poświęcony był bankowi centralnemu. Uczestnicy poznali główne obszary działania Narodowego Banku Polskiego. Z treści kursu wynika, że instytucja ta ma decydujące znaczenie nie tylko w sprawach finansowych związanych z działalnością władz Polski, ale także nas, zwykłych obywateli.

Jednym z głównych celów działalności Narodowego Banku Polskiego jest utrzymanie w ryzach inflacji. Chcąc, nie chcąc musimy przyjąć wiadomość, że wzrost cen jest zjawiskiem normalnym, a nawet pozytywnym w sprawnie działającej gospodarce.

Jeden z organów działających przy NBP – Rada Polityki Pieniężnej decyduje o wysokości stóp procentowych. Ma to duże znaczenie dla osób posiadających zarówno kredyty, jak i lokaty. Od wysokości wspomnianych stóp procentowych zależy bowiem wysokość oprocentowania wspomnianych produktów bankowych.

Dzięki licznym filmom i dodatkowym źródłom pokazanym w trakcie kursu soleccy seniorzy wiedzą, gdzie i jak szukać informacji o działalności Narodowego Banku Polskiego i które z nich mają bezpośredni wpływ na ich życie.