Moduł pierwszy projektu O finansach w bibliotece poświęcony był zarządzaniu budżetem domowym.

W dwóch grupach zastanawialiśmy się co zrobić, żeby na wszystko starczyło…

Seniorzy poznali podstawowe zasady racjonalnego gospodarowania gospodarowania środkami finansowymi. Szczególna uwaga zwrócona została na to, co „wyciąga” z naszej kieszeni najwięcej pieniędzy. Rachunki i opłaty, zakupy spożywcze i ubrania, a także lekarstwa, to składniki stanowiące największy procent wydatków naszych seniorów.

Uczestnikom kursu przedstawione zostały także treści związane z zakupami w sieci. Nacisk został położony na prawa, jakie posiada każdy e-konsument.

Po dzisiejszych zajęciach seniorzy z pewnością wiedzą, jak racjonalnie gospodarować budżetem domowym. Zdają sobie sprawę z wydatków, jakie ponoszą oraz znają sposoby ich ograniczania. Zdobyta podczas zajęć wiedza z zakresu zakupów internetowych i możliwości, jakie daje sieć pozwoli uczestnikom kursu na świadome i bezpieczne kupowanie w Internecie.