20.VI.2016 r.

20 czerwca 2016 r., w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim odbył się ostatni wykład w roku akademickim 2015/2016, który wygłosił prof. WSG Cezary Kościelak. Po wykładzie dziekan UTW WSG wręczył siedemdziesięciu słuchaczom dyplomy ukończenia IV roku akademickiego. Po części oficjalnej, był też czas na rozmowy przy kawie i torcie.