Kolejny raz wspólnie przeanalizowaliśmy ważny aspekt życia każdego człowieka. Tym razem były to ubezpieczenia.

Dają nam one poczucie spokoju. Posiadając je nie przejmujemy się ewentualnymi konsekwencjami nieprzewidzianych sytuacji. Warto jednak nie popadać w zbytnią pewność siebie wynikająca z posiadania ubezpieczenia i racjonalnie podejmować decyzje z nim związane.

Wybierając ubezpieczenie musimy odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Najważniejsze z nich związane są z:

1. Koniecznością posiadania ubezpieczenia. Zastanówmy się, czy ubezpieczenie jest nam rzeczywiście potrzebne. W sytuacji, kiedy nasza sytuacja finansowa jest stabilna i nie mamy krewnych powinniśmy poważnie zastanowić się nad wykupem polisy na życie. Komu bowiem przekazana zostanie kwota odszkodowani w przypadku naszej śmierci?

2. Zakresem ubezpieczenia. Przeanalizujmy dokładnie, co jest nam potrzebne i czy nasze ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem ewentualne nieprzewidziane sytuacje, które nas mogą spotkać.

3. Wyłączeniami. Wyłączenia to takie zapisy, które nas informują, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe może nie wypłacić odszkodowania. Dokładnie sprawdźmy czy nasze ubezpieczenie nie posiada wyłączeń w kluczowych dla nas obszarach.

Pamiętajmy także, że decyzje o wykupie ubezpieczenia możemy odłożyć w czasie. Nie musimy jej podejmować natychmiast. Zabierzmy ze sobą umowę i ogólne warunku ubezpieczenia. Przeczytajmy je na spokojnie w domu. W obszarach, które napisane są skomplikowanymi niezrozumiałym dla nas językiem zasięgnijmy opinii prawników. Prośmy o przedstawiciela towarzystwa ubezpieczeniowego o doprecyzowanie niejasnych zapisów. Takie postępowanie może uchronić nas przed nieprzyjemnościami w przypadku wystąpienia nieprzewidzianej sytuacji.

Tego wszystkiego i znacznie więcej dowiedzieli się nasi seniorzy podczas zajęć dotyczących ubezpieczeń.