Kolejny wykład UTW w Solcu Kujawskim był spotkaniem z notariuszem.

Pan notariusz Mateusz Weiss przybliżył naszym seniorom zagadnienie związane z testamentem. Bez wątpienia jest to bardzo ważny temat, nad którym należy się poważnie zastanowić. Seniorzy ze Solca Kujawskiego wiedzą już jak ważnym dokumentem jest testament i że warto sporządzić go w biurze notarialnym w obecności notariusza. Może to mieć kluczowe znaczenie dla spadkobierców. Wydaje się, że warto zainwestować kilkadziesiąt złotych by nasza ostatnia wola została spełniona.