15.II.2016 r.

15 lutego 2016 r. w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim, odbyło się spotkanie organizacyjne z uczestnikami projektu „O finansach… w bibliotece”, który był realizowany z Narodowym Bankiem Polskim, w ramach edukacji ekonomicznej. Dwudziestu pięciu uczestników kursu zostało podzielonych na dwie grupy, a cykl szkoleniowy na pięć trzygodzinnych spotkań, w trakcie których omawiany był jeden moduł zagadnieniowy. Wśród nich znalazły się tematy jak: racjonalne gospodarowanie budżetem domowym, bankowość elektroniczna, kredyty, lokaty, ubezpieczenia oraz bank centralny w Polsce jego funkcje i znaczenie. Zajęcia prowadzili dwaj soleccy bibliotekarze, wcześniej przygotowani do realizacji zadania w trakcie 2 wyjazdowych spotkań szkoleniowych.