Wszystko co dobre szybko się kończy.

To popularne przysłowie po raz kolejny znalazło odzwierciedlenie w działaniach biblioteki. Spotkanie podsumowujące zakończyło bowiem realizację kolejnej edycji projektu O finansach w bibliotece. Tym razem 26 osób w wieku 50+ zostało przeszkolonych z podstawowej wiedzy ekonomicznej. Po blisko 2 miesiącach, 5 obszarów tematycznych zostało skutecznie zrealizowanych. Świadczą o tym certyfikaty, które otrzymały wszystkie osoby, które ukończyły każdy moduł zajęć.