W poniedziałek 2 października soleccy seniorzy po raz kolejny wzięli udział w inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy filii w Solcu Kujawskim.

Wykład pani dr Katarzyny Grysińskiej-Jarmuły pt. Religie. Poznanie kluczem do zrozumienia seniorzy zostali wprowadzeni w zagadnienie podobieństw i różnic pomiędzy najważniejszymi religiami świata. Poznanie podstawowych reguła, zasad, każdej z religii jest podstawą do lepszego zrozumienia jej wyznawców. Jest to szczególnie istotne obecnie, gdy w naszych społecznościach lokalnych pojawiają się osoby różnych narodowości i wyznań.

Szeregi słuchaczy soleckiej filii UTW zasiliły kolejne osoby. Świadczy to o niesłabnącej popularności uniwersytetu i jest potwierdzeniem, że idea uczenia się przez całe życie jest bliska soleckim seniorom.