11.V.2016 r. – słuchaczki UTW na otwarciu wystawy w Muzeum Solca Kujawskiego