Jedna z najczęściej stosowanych procedur wśród studentów była tematem zajęć kolejnego spotkania Komputerowego Klubu Seniora.

Kopiowanie i wklejanie plików, bo o nim mowa nie sprawiło większych problemów seniorom. Wiele kliknięć po rozpoczęciu zajęć wszystkie zdjęcia z klubu zostały przeniesione z na komputery uczestników zajęć.