Wszystko, co dobre szybko się kończy.

Dziś po raz ostatni spotkaliśmy się z uczestnikami projektu Klik w kulturę. Przy kawie i okolicznościowym torcie podsumowaliśmy prawie pół roku nauki obsługi komputera. Walor edukacyjny to jeden z aspektów naszego kursu. Drugi stanowiła szeroko rozumiana kultura. Wspomnieliśmy wydarzenia, w których braliśmy udział.

Projekt miał kilka bardzo ważnych ogniw, bez których jego realizacja nie miałaby szansy powodzenia lub sprawiłaby nam wiele problemu.

Pierwszą i najważniejszą grupą byli uczestnicy spotkań. To oni co tydzień spotykali się na zajęciach, by poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności związane z obsługą komputera.

Drugą grupą, bez której projekt nie zostałby zrealizowany w takiej formie, w jakiej go przeprowadziliśmy były soleckie jednostki kultury. Współpraca z nimi pozwoliła uczestnikom kursu wziąć udział w wielu ciekawych wydarzeniach.

Dzięki Soleckiemu Centrum Kultury wzięliśmy udział w następujacych wydarzeniach:

Otwarciu wystawy zdjęć pani Danuty Adamczyk.

Spotkaniu z panem Robertem Więckiewiczem organizowanym w ramach Kantoru wymiany myśli.

Biesiadzie bardów.

Projekcji filmu Kurier.

Koncercie z okazji Dnia Matki.

Koncercie akordeonowo-skrzypcowym.

Współpraca z Muzeum Solca Kujawskiego im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim zaowocowała udziałem w:

Prezentacji wystawy Nabytków muzeum.

Otwarciu wystawy czasowej “Patron”.

W ramach Projektu odwiedziliśmy także Muzeum Ochotniczych Straży Pożarnych w Solcu Kujawskim. Tam zapoznaliśmy się z dawnym i obecnym sprzętem ratowniczo-gaśniczym.

Oprócz wymienionych powyżej wydarzeń kulturalnych braliśmy także udział w:

Spotkaniu autorskim z panem Radosławem Sikorskim.

Spotkaniu autorskim z panią Anną Olszewską.

Dzisiaj podsumowaliśmy projekt jednak przed nami jeszcze dwa wydarzenia kulturalne, w których planujemy wziąć udział.

Recital skrzypcowy Michała Nowaka, który odbędzie się 16 czerwca oraz

Koncert artystów filharmoniii Pomorskiej zatytułowany: “Z muzyka dookoła świata”, który odbędzie się 18 czerwca.

W trakcie trwania wspólnie ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy filii w Solcu Kujawskim braliśmy udział w wyjazdach do kina, teatru.

Projekt Klik w kulturę to przede wszystkim zajęcia edukacyjne. Po blisko 60 godzinach zajęć i prawie 120 stronach materiałów edukacyjnych jesteśmy przekonani, że uczestnicy kursu wiedzą, jak świadomie i bezpiecznie korzystać z komputera i Internetu.

Łącznie we wszystkich działaniach związanych z projektem wzięło udział ponad 1000 osób. Ta duża grupa skorzystała z bogatej oferty wydarzeń kulturalnych proponowanych przez, głównie soleckie, instytucje kulturalne.

Projekt Klik w kulturę to przede wszystkim ludzie – uczestnicy zajęć i wydarzeń kulturalnych. Dzięki nim mogliśmy zrealizować jeden z naszych pomysłów, a mianowicie wystawę poświęconą ich pasjom, zainteresowaniom. Wszystkich zachęcamy do zapoznania się z eksponatami pochodzącymi od uczestników kursu. Można je podziwiać przez całe wakacje w Bibliotece Publicznej w godzinach jej otwarcia.

Projekt Klik w kulturę powstał na bazie zajęć Komputerowego Klubu Seniora. W jego ramach od 7 lat szkolimy osoby w wieku 50+ z podstawowej obsługi komputera. W tym okresie przeszkoliliśmy ponad 200 osób. Zajęcia Komputerowego Klubu Seniora, a w dalszej konsekwencji także zajęcia w ramach projektu Klik w kulturę nie odbyłyby się bez wsparcia sprzętowego w postaci komputerów, które biblioteka otrzymała z biura poselskiego europosła Janusza Zemke.

Cała ta bogata działalność nie powiodłaby się bez finansowego wsparcia Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego. Fundacja ta w ramach konkursu grantowego Generacja 5.0. dofinansowała nasz projekt kwotą 14 622 zł. Serdecznie dziękujemy, ponieważ dzięki wsparciu dla wielu seniorów szerzej otworzyły się drzwi instytucji kulturalnych.

Przed nami, napisanie sprawozdania z realizacji projektu i… oczywiście kolejny projekt. Już od września rozpoczynamy realizację projektu O finansach w bibliotece. Wkrótce przekażemy więcej informacji o tym projekcie.