Podczas dzisiejszych zajęć odeszliśmy od komputerów, by zdobyć nową umiejętność.

Dzisiejsze zajęcia zupełnie się różniły od poprzednich. Po pierwsze realizowaliśmy je poza biblioteką i salą komputerową. Po drugie wcale nie używaliśmy komputerów. Po trzecie przygotowywaliśmy materiały na kolejne zajęcia. To wszystko w ramach jednych warsztatów.

Dzisiaj po raz kolejny w ramach projektu Klik w kulturę odwiedziliśmy Soleckie Centrum Kultury. Tym razem niczego nie zwiedzaliśmy, ani też nie braliśmy udziału w wydarzeniu kulturalnym. Dziś uczyliśmy się fotografowania.

Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Soleckiego Centrum Kultury – Pani Reginy Osińskiej oraz fachowej wiedzy Panów: Wojciecha Michalskiego i Marcina Borkowskiego uczestnicy naszego projektu znacząco poszerzyli swoją wiedzę z zakresu obsługi aparatów fotograficznych i ich wykorzystaniu do tworzenia zdjęć. Zdobyta wiedza pozwoli na wykonywanie lepszych zdjęć.

Wachlarz umiejętności seniorów został poszerzony. Cel zajęć został zrealizowany. Cóż więcej pisać. Zajęcia w pełni udane.