Kolejny krok w poznawaniu komputera został postawiony. Tym razem poznaliśmy oprogramowanie.

Oprogramowanie? Program komputerowy? Aplikacja? Program? O tym wszystkim mówiliśmy podczas zajęć w ramach projektu Klik w kulturę. Na początek drobne wyjaśnienie. Wszystkie nazwy wskazane na początku tego akapitu należy traktować jako synonimy. W taki też sposób używaliśmy ich podczas zajęć.

Prezentując zagadnienie programów komputerowych skupiliśmy się w głównej mierze na możliwościach, jakie one dają. Krótko, bo w szczegóły zagłębimy się na kolejnych zajęciach, przedstawiliśmy do czego służą poszczególne programy.

Uczestnicy zajęć wiedzą, gdzie na komputerze można znaleźć informacje o posiadanych programach, gdzie ustawić program domyślny i jak usunąć program, którego już nie potrzebujemy. Wiedzą też skąd mogą legalnie pozyskać programy i do czego właściwie służy kod aktywacyjny.

W przyszłym tygodniu przygotowaliśmy, wspólnie z Muzeum Solca Kujawskiego im. księcia Przemysła niespodziankę. Zapraszamy uczestników naszego kursu na zwiedzanie wystawy czasowej poświęconej nabytkom muzeum. Nieoficjalnie wiemy, że jeden z prezentowanych eksponatów został podarowany przez uczestnika naszego kursu. O tym, co to jest przekonamy się już za tydzień.