Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2016/2017 Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy – Filii w Solcu Kujawskim odbyła się w Bibliotece Publicznej w dniu 17.X.2016 r. w obecności pani Barbary Białkowskiej z-cy Burmistrza MiG Solec Kuj., pana prof.Cezarego Kościelaka oraz licznie zgromadzonych studentów UTW. Podczas uroczystości złożono gratulacje naszej słuchaczce pani Marii Mikołajczak, która studiuje turystykę i hotelarstwo na WSG,  za wygranie konkursu na studenta roku 2016.