5.X.2015 r. – Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 UTW