Pociąg do Nowej Wiedzy nabrał już odpowiedniej prędkości. Minął właśnie stację Oszczędzanie i inwestowanie.

Wiele razy w rozmowach można usłyszeć, jak w rozmowach o finansach zamiennie są stosowane pojęcia oszczędzania i inwestowania. Pomimo podobieństw należy pamiętać, że pojęcia te charakteryzują zupełnie inne procesy.

Oszczędzanie? Z czym to się je?

Oszczędzanie jest podstawowym krokiem, który musimy postawić, by zgromadzić większą sumę pieniędzy. Polega na odkładaniu nadwyżek finansowych (pieniędzy, których nie wydamy). W związku z tym jest to długotrwały proces.

Głównym celem oszczędzania jest ochrona naszego kapitału. Nie tylko przed jego wydaniem, ale także przed skutkami inflacji. Niektórzy autorzy poradników poświęconych finansom osobistym uważają ochronę przed inflacją jako pierwszy krok inwestowania.

Podejmując decyzję o oszczędzaniu jesteśmy narażeni na kilka błędów. Ich występowanie jest bardzo częste i w wielu przypadkach przyczynia się do zaprzestania odkładania pieniędzy. Wśród najczęściej występujących pojawiają się: brak określonego celu, rozpoczynanie od zbyt wysokich kwot pieniędzy, oszczędzanie z tego, co nam zostanie, marnowanie tego, co możemy zaoszczędzić (np. prąd, woda), odkładanie „do skarpety” (brak ochrony przed inflacją).

Pomimo występowania wielu przeszkód możemy także znaleźć wiele czynników, które ułatwią nam świadome oszczędzanie. Wśród nich należy zwrócić szczególną uwagę na:

  1. Analizę budżetu i planowanie wydatków – pozwoli to nam na oszczędzanie drobnych sum pieniędzy, które bardzo często tracimy na produkty i usługi, bez których możemy się obejść.
  2. Czas i regularność – w oszczędzaniu są kluczowymi czynnikami. Regularne odkładanie w dłuższej perspektywie czasowej pozwoli osiągnąć zadawalające efekty. Początkowo mogą to być nawet niewielkie kwoty.
  3. Wiedza i określony cel – stanowią kluczowy aspekt. Pozwalają bowiem na świadome działania. Określenie celu pozwala nadać oszczędzaniu sens.
  4. Rozsądek i cierpliwość – pozwalają zrozumieć, że spokojne i konsekwentne działanie pozwoli osiągnąć zamierzony cel.

Mając na uwadze działania ułatwiające oszczędzanie, jak również zagrożenia związane z ewentualnymi błędami możemy świadomie rozpocząć oszczędzanie. Sukcesywne odkładanie pieniędzy pozwoli nie tylko osiągnąć zamierzone cele, ale także podjąć kolejny krok – pomnażanie oszczędności zwane także inwestowaniem.

Większe ryzyko = większy zysk – ABC inwestowania

Inwestowanie to działanie, które ma na celu szybsze powiększanie naszego kapitału. Dzięki niemu nasze pieniądze same „zarabiają” na siebie, a w konsekwencji pracują dla nas. Dzięki inwestowaniu możemy szybko się wzbogacić. Szybkie wzbogacenie wiąże się jednak z dużym niebezpieczeństwem utraty środków.

Inwestowanie często postrzeganie jest jako bierny proces. Lokujemy część oszczędności w wybranym produkcie i przez dłuższy czas nie interesujemy się nimi. Takie postępowanie będzie uznane za właściwe, gdy osiągniemy zysk. Świadomy inwestor będzie go unikał. Dla niego najważniejsza jest wiedza o jego pieniądzach, a więc także o tym, jak i gdzie na niego pracują.

Świadomy inwestor będzie doglądał swoich inwestycji. Przede wszystkim dlatego, żeby uniknąć ewentualnych strat. Świadomy inwestor chce wiedzieć, ile pieniędzy już posiada i ile potrzebuje do zrealizowania swojego celu.

Lista inwestycji, które może podjąć każdy z nas jest bardzo szeroka. Swoje środki możemy ulokować w: giełdę, nieruchomości, surowce, akcje, fundusze inwestycyjne, obligacje, lokaty. Możemy to robić sami, indywidualnie lub zwrócić się o pomoc do specjalistów. Nawet najlepsi specjaliści nie mogą zagwarantować nam pewnego zysku.

Każda osoba podejmująca decyzję o inwestowaniu musi wiedzieć, że rozsądek i własna wiedza jest najlepszym strażnikiem naszych oszczędności. To my sami musimy zadbać o nasze finanse i jedynie my jesteśmy za nie odpowiedzialni.

Świadomą decyzję o inwestowaniu możemy podjąć stosując się do przedstawionych poniżej 3 kroków świadomego inwestowania. Główny punkt uwagi został skierowany na bezpieczeństwo naszych pieniędzy, które powinno stanowić priorytet w decyzjach inwestycyjnych.

3 kroki do świadomego inwestowania

Inwestowanie, podobnie jak każde zgodne z prawem narzędzie do pomnażania naszych pieniędzy, jest właściwym postępowaniem. Warto jednak pamiętać o 3 podstawowych krokach, które pozwolą nam korzystać z niego świadomie i bezpiecznie.

Krok 1. Zbuduj poduszkę bezpieczeństwa

W każdym przypadku rozpoczęcie inwestowania powinno być indywidualną decyzją. Przed jej podjęciem warto jednak zadbać o własny spokój i zbudować poduszkę bezpieczeństwa.

Poduszka bezpieczeństwa to rezerwa środków finansowych, które w kryzysowej sytuacji pozwolą na przeżycie. Przeważnie określa się ją jako sumę 6-miesięcznych wydatków. Taki okres pozwala nam na przystosowanie się do nowej sytuacji i znalezienie odpowiedniego nowego rozwiązania.

Obliczenie wysokości poduszki bezpieczeństwa jest bardzo proste. Sumujemy wydatki z ostatniego półrocza (im dłuższy okres analizy tym kwota będzie bardziej precyzyjna). Otrzymana kwota będzie stanowiła wysokość naszej poduszki bezpieczeństwa. W przypadku, gdy analizujemy wydatki z dłuższego okresu np. całego roku, wyciągamy średnią i mnożymy uzyskany wynik przez 6.

Ta kwota pozwoli na zachować spokój, a pozostałe środki możemy przeznaczyć na inwestycje.

Krok 2. Zdobądź podstawową wiedzę

Wiedza w znaczącym stopniu pozwoli nam świadomie inwestować. Nie chodzi wyłącznie o wiedzę dotyczącą konkretnych narzędzi do inwestowania. Warto także pamiętać o zdobyciu informacji o korzyściach i zagrożeniach związanych z inwestowaniem.

Podstawowa wiedza związana chociażby z psychologią inwestowania pozwoli nam ochronić swoje finanse przed stratą. Precyzyjne określenie celu i znajomość mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych, a także umiejętność odczytywana informacji biznesowych przyczyni się do wyboru odpowiednich dla nas produktów.

Podstawową wiedzę z zakresu inwestowania powinniśmy czerpać zarówno ze źródeł książkowych, jak i fachowej prasy, portali internetowych, opinii ekspertów. Pamiętajmy jednak, by nie wyciągać pochopnych wniosków na podstawi informacji uzyskanych z jednego źródła.

Zdobyta wiedza pozwoli nam także na właściwą ocenę ryzyka i powiązanie z nim potencjalnych zysków.

Krok 3. Pamiętaj o ryzyku

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych pieniędzy. Świadomy inwestor zawsze kalkuluje zysk patrząc przez pryzmat podejmowanego ryzyka.

Nie oznacza to, że z góry należy rezygnować z jakichkolwiek produktów. Wybierając inwestycję miejmy zawsze na uwadze, że są to jednak nasze ciężko zarobione pieniądze i może nie zawsze warto podejmować maksymalne ryzyko.

Podsumowanie

Oszczędzanie i inwestowanie to dwie bardzo ważne decyzje związane z naszymi pieniędzmi. Ich podjęcie jest znaczącym krokiem do prowadzenia spokojnego życia.

Musimy jednak pamiętać, że związane są one z pewnymi zasadami i regułami, których przestrzeganie sprawi, że zdobyte ciężką pracą środki będą bezpieczne. To właśnie bezpieczeństwo naszych finansów powinno stanowić priorytet w oszczędzaniu i inwestowaniu.

Unikanie błędów, redukowanie zagrożeń, przestrzeganie zasad opisanych w niniejszym artykule pozwoli nam na osiągnięcie zamierzonych celów, czego wszystkim życzymy.

Powyższy wpis powstał na podstawie materiałów internetowego kursu przygotowanego w ramach projektu O finansach w bibliotece edycja 6

Projekt” O finansach… w bibliotece – 6. Edycja jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego