Banki to instytucje. Które powinny dbać o nasze pieniądze. Mają w swojej ofercie kilka produktów i usług , z których możemy korzystać.

Każdy z nas chciałby efektywnie zarządzać swoim budżetem. W tym celu możemy skorzystać z oferty banków, które proponują nam skorzystanie z różnych produktów i usług. Nie trzeba bowiem być wielkim ekonomistom, by wiedzieć, że trzymanie oszczędności życia w przysłowiowej skarpecie w domy nie jest bezpieczne. Jako klienci indywidualni możemy skorzystać z następujących produktów i usług oferowanych przez banki:

1. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy – ROR – jest to osobisty rachunek (lub rachunki) każdego klienta. To właśnie na ten rachunek trafia nasza wypłata i wszelkie inne środki przelewane przez inne osoby. Z tego rachunku możemy dokonywać rożnego rodzaju płatności i pobierać pieniądze bez obawy utraty odsetek. Przeważnie rachunki tego typu są oprocentowane bardzo nisko, co w praktyce oznacza, że klienci nic nie zarabiają trzymając na nich pieniądze (trzymanie pieniędzy odnosi się do sytuacji, w której klient nie korzysta z rachunku i jedynymi operacjami na nim są wpływy).

2. Rachunki oszczędnościowe – specjalny rodzaj konta, na którym klient gromadzi oszczędności. Przeważnie jest on wyżej oprocentowany niż rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Bardzo często w ramach jednego konta osobistego można stworzyć zarówno rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, jak i oszczędnościowy. Mając stale nadwyżki budżetowe warto pomyśleć o utworzeniu osobnego rachunku oszczędnościowego i pozwolić pieniądzom pracować. Warto pamiętać, że z rachunku oszczędnościowego można wypłacić pieniądze w każdej chwili nie tracąc odsetek.  Taka operacja może być bezpłatna dla pierwszej wypłaty. Kolejne wybranie pieniędzy z konta oszczędnościowego może być obciążone prowizją.

3. Lokaty terminowe – to nieobowiązkowe produkty bankowe kierowane przez instytucję do klientów. Każdy, kto posiada wolne środki i kto wie, że nie będą mu one potrzebne przez dłuższy czas może z niego skorzystać. Zasada zakładania lokaty jest prosta. Na z góry określony okres czasu – termin lokaty – deponuje się pieniądze w banku. Z tych środków nie możemy korzystać. Przechodzą one w posiadanie banku. Po ustalonym w umowie terminie lokaty bank oddaje nam pieniądze powiększone o odsetki (oprocentowanie lokaty). W każdym banku są różne terminy i oprocentowanie lokat. Chcąc maksymalizować zyski powinniśmy porównać oferty dostępne na rynku.

4. Karty płatnicze – produkt, który ułatwia dokonywanie płatności. Posiadając kartę płatniczą nie musimy się martwić brakiem gotówki w portfelu. W punktach, w których jest możliwość płatności kartą bez problemu będziemy mogli z niej skorzystać. Warto jednak pamiętać, że do większości kart płatniczych ustalony jest pewien limit dziennej transakcji (ustalamy go sami w momencie zakładania konta). Różnicę w pomiędzy ceną produktu, a kwotą limitu będziemy musieli pokryć w gotowce. Za pomocą karty płatniczej możemy także wypłacić pieniądze z bankomatu lub sprawdzić stan naszego konta.

5. Bank może wykonywać przelewy np. opłaty za gaz, prąd, wodę itp. W takim przypadku osobiste konto klienta zostaje obciążone kwotą danego rachunku.

6. Bank może udzielać kredytu – kredyt to taki produkt, z którego korzystają osoby, które nie posiadają wystarczającego zasobu pieniędzy na pokrycie dużego wydatku np. zakupu mieszkania. Ważne, by we wniosku kredytowym wskazany był cel, na który zostaną przekazane pieniądze. Po dokonaniu oceny zdolności kredytowej klienta bank udziela określonej kwoty pieniędzy. Klient będący w tym momencie kredytobiorcą musi oddać całą kwotę kredytu powiększoną o odsetki i ewentualne dodatkowe opłaty. Spłata kredytu przeważnie odbywa się w ratach i ma z góry określony termin.

Warto pamiętać, by przy korzystaniu z jakiejkolwiek usługi lub produktu bankowe dobrze sprawdzić czy nie wieżą się z tym koszty. Część bowiem z wspomnianych powyżej jest darmowa, a część niestety nie. Różnice w opłatach mogą być wysokie. Nie możemy więc założyć, że jedna usługa będąca darmowa w jednym banku w innym może być odpłatna.

Na koniec warto jeszcze raz podkreślić najważniejszą zasadę. Dokładnie sprawdzajmy wszystkie umowy z bankiem. Jeżeli czegoś nie rozumiemy dopytujmy.