Większość osób słusznie wskaże pracę najemną, jako źródło dochodu gospodarstwa domowego. Tym, co powinno nas zastanowić jest fakt, iż duża grupa naszych rodaków uważa ten sposób pozyskiwania środków na życie jako jedyny. Nie zwracają oni uwagi na inne źródła, które mogą przyczynić się do powiększenia zasobności naszych portfeli.

Praca najemna wiąże się z wykonywaniem jakiegoś działania na rzecz innych osób (pracodawcy). Obok niej w źródłach dochodu należy także uwzględnić prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub czerpanie dochodów z prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego.

Drugą, najważniejsza dla części osób, grupą dochodów są te uzyskiwane z pomocy społecznej. Znajdują się wśród nich emerytury i renty, wszelkiego rodzaju stypendia i programy rządowe, zasiłki dla bezrobotnych. Warto w tym miejscu pamiętać, że dochody gospodarstw domowych mogą stanowić także źródła niepieniężne. Uzyskanie darmowych posiłków z pomocy społecznej również będzie formą dochodu, gdyż nie musimy na nie przeznaczać pieniędzy.

Kolejną grupę stanowią tak zwane dochody pasywne. Pojawiają się one w budżecie domowym, gdy posiadamy jakąś nieruchomość, którą wynajmujemy lub, gdy część naszej gotówki „zarabia na siebie” np. na lokacie, w formie obligacji lub np. akcji zakupionych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wśród dochodów gospodarstwa domowego mogą się także znaleźć środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości. Niekiedy korzystamy także z pożyczek lub kredytów, które również są źródłem dodatkowych pieniędzy. W dłuższej perspektywie czasowej są one jednak opłacalne, gdyż w gruncie rzeczy stanowią one dla nas koszt (musimy ją spłacić wraz z odsetkami).

W razie konieczności osoby mogą poszukiwać także dochodów wykorzystując swój czas i umiejętności. Możemy wytwarzać rękodzieło, które następnie zostanie sprzedane. W dobie wszechobecnego Internetu możemy także zarabiać pieniądze pisząc blogi lub pomagając innym rozwiązywać ich problemy. Oczywiście wszystkie te dodatkowe źródła dochodów muszą być uzyskiwane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.