Edukacja ekonomiczna obfituje w różnorodne tematy. Dzisiaj postanowiliśmy się skupić na projekcie: „O finansach w bibliotece…”

Projekt O finansach w bibliotece… kierowany jest do osób w wieku 50+. Finansowany jest przez Narodowy Bank Polski, a jego organizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt jest realizowany w bibliotekach, a bibliotekarze pełnią role edukatorów.

Tyle krótkiego wstępu o projekcie. Teraz pora przejść do przejść do tytułowego Finansowego misz masz. Otóż odnosi się to do tematyki poruszanej w ramach projektu. Seniorom przedstawiony został szeroki zakres tematów.

Począwszy od zarzadzania budżetem domowym w taki sposób, aby na wszystko wystarczyło pieniędzy. Również na nieprzewidziane wydatki. Uczestnicy kursu zapoznali się z podstawowymi zasadami kontrolowania wydatków, jak również ich grupami. Racjonalne gospodarowanie budżetem domowym jest gwarantem poradzenia sobie w każdej sytuacji. Do takiego wniosku doszli uczestnicy naszych zajęć.

Drugi z tematów omawianych podczas zajęć dotyczył bankowości internetowej. Zakładanie konta, jego obsługa nie stanowi problemu dla pokolenia osób młodych. Po zajęciach projektowych również seniorzy radzą sobie z tym doskonale.

Trzeci temat – kredyty, lokaty i karty wywołał spore zainteresowanie wśród seniorów. Odnosi się bowiem do ich oszczędności. Możliwość lokowania i zaprzężenia ich do pracy wywołała dyskusję na temat oprocentowania i inwestowania. Niestety, co stwierdzili seniorzy, częściej korzystamy z kredytów. Są one bezpiecznym produktem, jeżeli korzystamy z nich z rozsądkiem. Decyzję o wzięciu kredytu należy podjąć patrząc przez pryzmat domowego budżetu. Nagły zastrzyk gotówki będzie miłym doświadczeniem, jednak należy pamiętać o tym, że w spłacenie kredytu wiąże się z dłuższą perspektywą czasowa.

Jedną z możliwości zabezpieczenia się np. przed możliwością niespłacenia kredytu jest skorzystanie z ubezpieczenia. To właśnie one były tematem czwartych zajęć. Praktycznie każdy może ubezpieczyć się od czego tylko chce. Ważne, by przy podpisywaniu umowy kredytowej zwrócić uwagę na ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) oraz jego zakres. Uważne czytanie umowy może nas uchronić przed nieprzyjemnościami.

Ostatni moduł poświęcony był bankowi centralnemu, jego funkcjom, działalności i zadaniom.

I tak przechodząc od skali mikro – gospodarstwo domowe i jego budżet do skali makro – bank centralny, począwszy od domowego budżetu po działalność banków i ich produktów seniorzy poznali wiele zagadnień. Ten finansowy misz masz wiadomości z pewnością przyczynił się do usystematyzowania wiedzy i jej ułożenia. Rozjaśnienie tematów finansowych pozwoli seniorom na sprawniejsze posługiwanie się produktami bankowymi, a konsekwencji na pewniejsze poruszanie się we współczesnym świecie.