Codziennie zawieramy wiele umów. Niekiedy nie jesteśmy tego świadomi.

Każdy z nas każdego dnia zawiera co najmniej kilka umów. Każde zakup są bowiem zawarciem umowy kupna, której potwierdzeniem jest paragon. Często nie pamiętamy (lub nie wiemy), że zwykły paragon stanowi podstawę do zwrotu zakupionego towaru. Dotyczy to zwłaszcza tych towarów, które nie są zgodne z ofertą.

W niniejszym tekście wskażemy kilka obszarów, na które powinniśmy zwrócić uwagę zawierając umowę z bankiem, towarzystwem ubezpieczeniowym lub na które musimy uważać podczas robienia zakupów.

 

Umowa ubezpieczeniowa:

– należy zwrócić szczególną uwagę na ogólne warunku ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia i wyłączenia. To one decydują o tym kiedy i za co zostanie nam wypłacone odszkodowanie.

– czytając umowę ubezpieczeniową powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na używane w niej słowa. Często przyjmujemy, że rozumiemy jakieś słowo. Niestety zdarza się, że przypisujemy mu potoczne znaczenie, a zakład ubezpieczeniowy rozumie je zupełnie inaczej. Powstała w tym momencie rozbieżność nie jest dal nas korzystna i może być podstawą do tego, że szkoda nie zostanie uznana i nie zostanie nam wypłacone odszkodowanie.

 

Umowa kredytowa:

– przede wszystkim należy zwrócić uwagę na wszelkie dodatkowe opłaty, którymi zostaniemy obciążeni. Kredyt to nie tylko pożyczona kwota i odsetki. To także różne opłaty manipulacyjne, marża banku, opłaty za obsługę itp. Wszystko to podwyższa kwotę, którą musimy zapłacić. Wszystko to jednak powinno być zawarte w umowie kredytowej.

– obowiązek wykupienia ubezpieczenia – dokładnie sprawdźmy, czy udzielenie przez bank kredytu nie wiąże się z obowiązkiem zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia kredytu. Taki zapis sprawi, że nasza rata wzrośnie i w konsekwencji będziemy musieli zapłacić więcej. Oczywiście ubezpieczenie spłaty kredytu daje nam pewną dozę bezpieczeństwa. Sprawdźmy jednak, na jakich warunkach będzie się odbywać spłata kredytu z ubezpieczenia. Ubezpieczenie może bowiem obejmować spłatę rat kredytu tylko przez określony czas np. przez maksymalnie pół roku.

 

Przestrzeganie tych kilku zasad powinno nas uchronić przed niebezpieczeństwami umów. Jeszcze raz podkreślamy to, co było wspomniane w kilku innych wpisach, dokładnie czytajmy wszelkie umowy, które podpisujemy. Dopytujmy o niejasne dla nas zapisy. Po zapoznaniu się ze wszystkimi punktami dokumentu podpiszmy go.