Machina Uniwersytetu Trzeciego Wieku została wprowadzona w ruch.

Niespełna dwa tygodnie temu (27 września) odbyła się inauguracja kolejnego roku akademickiego. Dla niektórych spośród naszych studentów już 7.

Wykład inauguracyjny, przedstawiony przez prof. WSG. Dr inż. Cezarego Kościelaka, poświęcony był tematowi wpływu środowiska na zdrowie. Jak zwykle Pan profesor podzielił się z słuchaczami wieloma ciekawymi.

8 października odbył się drugi wykład. Tym razem Pan prof. dr hab. Adam Sudoł zwrócił uwagę na zachowania, które nas kompromitują. Wśród licznych przykładów odwołał się do sytuacji z życia towarzyskiego, zawodowego. Największym zainteresowaniem cieszyły się jednak te pochodzące z codzienności.

Kolejny wykład odbędzie się 22 października. Wtedy to dr Mariusz Barczak skupi się na eye trackingu i możliwościach jego wykorzystania w badaniach marketingowych.