Życie pisze wiele scenariuszy. Sytuacja, z jaką mamy dziś do czynienia jest wynikiem decyzji i działań naszych przodków.

Podczas dzisiejszego wykładu słuchacze UTW WSG Bydgoszcz filii w Solcu Kujawskim rozważyli alternatywne scenariusze historii naszego kraju. Rektor WSG dr Marek Chamot możliwy bieg wydarzeń, gdyby losy potoczyły się inaczej w roku 1920 oraz 1939 r.