Kolejne zajęcia upłynęły pod znakiem niewielkich zniszczeń…

Tym razem uczestnicy doskonalili swoje umiejętności posługiwania się klawiaturą w trochę zabawowy sposób. Gra, w której seniorzy bronili miasta przed spadającymi na nie literowymi bombami wymusiła szybkie odnajdywanie liter na klawiaturze.

Początkowo uczestnicy mieli niewielkie problemy z szybkim odnajdywaniem liter. Przez to nie tylko tytułowy Londyn został zniszczony. Z czasem jednak umiejętność rosły, a liczba bomb spadających na wirtualne miasta malała. Dobra zabawa, która towarzyszyła uczestnikom przez całe zajęcia sprawiła, że czas minął bardzo szybko.

Bez obaw spoglądamy w przyszłość. Sprawne posługiwanie się myszką i klawiaturą to umiejętności,. które uczestnicy zajęć już posiadają. Kolejne krok na drodze to poznania możliwości komputera i wykorzystania jego możliwości został wykonany. Drzwi, które otworzymy na kolejnych zajęciach pozwolą seniorom…

ale o tym już za tydzień.

PS

zniszczenia były wyłącznie wirtualne. Żaden sprzęt nie ucierpiał podczas zajęć.