Kolejne zajęcia Komputerowego Klubu Seniora to dalsze doskonalenie umiejętności posługiwania się myszką.

Dzisiaj podeszliśmy do ćwiczeń z myszką w bardziej praktyczny sposób. Wykorzystując program Paint rysowaliśmy własne dzieła sztuki. Nie zwracając na to bacznej uwagi doskonaliliśmy precyzję.