Podczas ostatnich zajęć uczestnicy Komputerowego Klubu Seniora doskonalili swoje umiejętności związane z obsługą klawiatury.

Po zajęciach każdy już wie, gdzie znajdują się poszczególne litery i jak sprawnie używać obu rąk do pisania. Szybkość wprowadzania tekstu nie jest może najlepsza, ale dokładność u wielu osób oscyluje w granicach 95-100%. Takie wyniki muszą być zadawalające zwłaszcza, że są to dopiero pierwsze kroki naszych seniorów.