Inauguracja Soleckiej Grupy Poetyckiej „Hotel Słów”

Kategoria: Hotel SłównameSpotkania

18 marca w soleckiej Bibliotece miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Każdy z obecnych przeniósł się lata 20-te XX wieku, kiedy to w murach Biblioteki znajdował się hotel i restauracja. I to właśnie w klimacie restauracyjnej przestrzeni, na którą została zaaranżowana biblioteka odbyła się oficjalna inauguracja Soleckiej Grupy Poetyckiej „Hotel Słów”.

Solecka Grupa Poetycka „Hotel Słów” to inicjatywa, której celem jest jednoczenie soleckich i nie tylko soleckich poetów. Poetów, którzy nie chcą tworzyć wyłącznie do szuflady. Poetów, którzy chcę się dzielić swoimi dziełami. Wreszcie poetów, którzy chcą się rozwijać i przekazywać swoją pasję innym.

Historycznymi, pierwszymi gośćmi „Hotelu Słów”, a jednocześnie jego założycielami zostali soleccy poeci: Grażyna Rochna-Woźniak, Anna Chwałek, Justyna Kubiak, Bogusława Matusiak, Magdalena Borkowska, Małgorzata Siemianowska, Mirosław Woźniak oraz Tomasz Dembowski.

Podczas imprezy zaznaczony został także akcent jednej z największych polskich poetek Wisławy Szymborskiej, która jest jedną z osób, którą szczególnie wspominamy w 2023 roku. Rok ten jest bowiem ogłoszony Rokiem Wisławy Szymborskiej.

Uroczystość Inauguracji Soleckiej Grupy Poetyckiej „Hotel Słów” miała swoją magiczną oprawę. Nie tylko za sprawą kontaktu z poezją, ale także dzięki artystkom, które swoją obecnością uświetniły i wzbogaciły nasze wydarzenie. Szczególne podziękowania należą się w tym miejscu Marcie Kubiak oraz Oldze Kiełczewskiej, które zapewniły akcent muzyczny. Z kolei Zoja Rochna-Woźniak zaprezentowała wszystkim zebranym swój talent plastyczny, który znalazł odzwierciedlenie w wystawie prac. Każdy chętny mógł także wziąć udział w warsztatach  kaligraficznych prowadzonych przez Justynę Kubiak.

Dopełnieniem uroczystości było przeczytanie i podpisanie listu intencyjnego będącego jednocześnie listem założycielskim Soleckiej Grupy Poetyckiej „Hotel Słów”.

Otwierając „Hotel Słów” soleccy poeci znaleźni swoje miejsce. Miejsce, które zawsze będzie dla nich otwarte. A miejsce to mieści się Bibliotece Publicznej.