Jedna decyzja związana z realizacją projektu zaważyła na kilku kolejnych latach działalności biblioteki. Zobaczcie, jak wygląda nasza dotychczasowa przygoda z projektem.

Okres realizacji: luty 2016 – grudzień 2019
Dofinansowanie: 3825 zł
Grantodawca: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Czemu nie spróbować?

Od 2011 r. w naszej bibliotece działa Komputerowy Klub Seniora (obecnie Klub Umiejętności Komputerowych Enter). Mieliśmy, więc doświadczenie w prowadzeniu zajęć z seniorami.
Postanowiliśmy rozszerzyć naszą działalność o kolejny projekt. Przeszukaliśmy Internet czy otrzymaliśmy emaila (dokładnie już nie pamiętamy) i uzyskaliśmy informacje o projekcie O finansach… w bibliotece. Odbywała się wtedy 4 edycja projektu.
Czemu nie spróbować? Wyszliśmy od tego pytania, a skończyliśmy udziałem w 3 kolejnych edycjach (jak dotychczas)..

Projekt O finansach… w bibliotece kierowany jest do osób starszych. Jego głównym założeniem jest poszerzanie wiedzy dotyczącej finansów osobistych wśród seniorów.

Sukces z widokiem na przyszłość

Zajęcia w ramach projektu odbywają się w oparciu o dostarczone przez FRSI materiały. Dodatkowo prowadzący zajęcia zostają przeszkoleni z zasad prowadzenia edukacji osób dorosłych. Mogą brać udział w webinariach, a także korzystać z bogatego zasobu wiedzy zgormadzonego na platformie edukacyjnej.
Biorąc udział w projekcie po raz pierwszy nie mieliśmy żadnych problemów z przedstawieniem treści. Prezentacje przygotowane przez grantodawcę opracowane są przystępnym językiem i są zrozumiale zarówno dla prowadzących, jak i dla uczestników zajęć. Rozpoczynając pierwsze spotkanie nie wiedzieliśmy, że działanie to stanie się jednym z najdłużej trwających w naszej bibliotece projektów. Co prawda jest on podzielony na kolejne edycje, nie zmienia to jednak faktu, że mamy z nim kontakt już od ponad 4 lat.

Pierwszą edycję, w której braliśmy udział można potraktować jako rozpoznanie. Sprawdzaliśmy z czym się je ten projekt. W drugiej edycji stworzyliśmy inspirację i zostaliśmy zaproszeni na seminarium eksperckie. W trzeciej zostaliśmy wyróżnieni.

Napisali o projekcie:

Marchel P., Edukacja ekonomiczna w bibliotece na przykładzie projektu „O finansach… w bibliotece, Nowoczesna biblioteka 3.0, 2020, nr 26, s. 20-22 Paweł Marchel, Pociąg do Nowej Wiedzy w Solcu o Kujawskim, Portal labib.pl https://labib.pl/inspiracja/pokaz/2366 (dostęp 29.07.2020)
Nowości w bibliotece,
Soleckie Wiadomości z Ratusza, 2019, nr 353, s. 6
Soleckie Wiadomości z Ratusza, 2019, nr 354, s. 5
Soleckie Wiadomości z Ratusza, 2019, nr 357, s. 2
Pracowity czerwiec w bibliotece, Soleckie Wiadomości z Ratusza, 2018, nr 329 Soleckie Wiadomości z Ratusza, 2018, nr 325
Paweł Marchel, Jak o finansach w bibliotece dyskutowano — Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim, Portal labib.pl, https://labib.pl/inspiracja/pokaz/2143 (dostęp 16.07.2020]

Największy sukces

Staliśmy się ekspertami edukacji ekonomicznej, którzy aktywnie działają na rzecz promocji tej dziedziny wiedzy w lokalnym środowisku bibliotecznym. Przeprowadziliśmy 5 spotkań, podczas których zaprezentowaliśmy ideę projektu blisko 50 przedstawicielom bibliotek z naszego regionu.