Jedna książka, jeden autor, wielu bohaterów, a w tle Królowa Nauk. Wszystko to połączyliśmy w jedną całość i nadaliśmy ramy projektowych wytycznych. Tak powstało jedno z naszych najdłuższych działań.

Okres realizacji: marzec 2019 – grudzień 2020

Kwota dofinansowania: 7740

Wkład własny: 1210

Grantodawca: Fundacja mBanku

Nieoczekiwane odkrycie źródłem inspiracji

Był koniec rok 2018, gdy któregoś dnia przeglądając książki podarowane nam przez czytelników natknęliśmy się na książkę Mariusza Urbanka pt. Genialni. Lwowska szkoła matematyczna. Od razu odłożyliśmy ją na bok jako książkę godna uwagi.

Nie pomyliliśmy się. W książce opisano losy wybitnych Polaków, którzy wyznaczali kierunki rozwoju matematyki w pierwszej połowie XX wieku. Ziarenko inspiracji zostało rzucone. Pozostało tylko czekać i sprawdzić, czy trafiło na żyzny grunt.

Nie musieliśmy długo czekać, by zobaczyć, że zaczęło kiełkować i rozwijać się. Doświadczenie w prowadzeniu projektów matematycznych sprawiło, że nie baliśmy się tej tematyki. Wiedzieliśmy jak i gdzie szukać środków. Dodatkowo Senat Rzeczypospolitej ogłosił rok 2019 Rokiem Matematyki. Pozytywne zbiegi okoliczności niczym woda nadawały życia naszemu pomysłowi.

Rozpisaliśmy projekt w ramach dotacji Fundacji mBanku i praktycznie po tygodniu wiedzieliśmy już, że otrzymaliśmy dofinansowanie.

To dla nich ten projekt

Regulamin dotacji, ani zakres tematyczny nie stanowiły przeszkody, by projekt Cudze chwalicie… skierować do ogółu społeczeństwa. Tym bardziej, że główne zadania swoich charakterem dostępne były dla wszystkich grup odbiorców.

Elementem, który po raz pierwszy wprowadziliśmy do realizowanych przez nas działań było zaangażowanie innych bibliotek z regionu. Innowacja polegała na podzieleniu się wiedzą, a konkretnie wystawą z 3 książnicami. Dzięki temu znacząco zwiększyliśmy zakres oddziaływania projektu.

Dla każdego coś dobrego

Realizację projektu Cudze chwalicie… rozpoczęliśmy od prezentu. Zakupiliśmy książki o matematyce. Wśród nich były zarówno pozycje przeznaczone dla dzieci, młodzieży, jak i dla dorosłych. Oczywiście nie mogło zabrakną książki, która nas zainspirował.

Bardzo ważnym działaniem było opracowanie wystawy, która następnie była prezentowana w naszej placówce. Uroczyste otwarcie zaplanowaliśmy na Noc Bibliotek. Wśród honorowych gości był pan Mariusz Urbanek, który nie tylko otworzył wystawę, ale także wystąpił podczas spotkania autorskiego.

Oprócz naszych czytelników wystawę mieli okazję oglądać użytkownicy Biblioteki Publicznej w Tucholi oraz Biblioteki Publicznej w Osiu.

Napisali o projekcie

Marchel P., Ludzka twarz matematyki w bibliotece, Nowoczesna biblioteka 3.0, 2020, nr 27, s. 10-12

Cudze chwalicie…, Soleckie Wiadomości z Ratusza, 2019, nr 344, s. 6

Cudze chwalicie…, Soleckie Wiadomości z Ratusza, 2019, nr 356

Znajdźmy wspólny język, Soleckie Wiadomości z Ratusza, 2019, nr 354, s. 5

 

Projekt w liczbach

Liczba zajęć/wydarzeń

Liczba uczestników

Największy sukces

Największym sukcesem projektu Cudze chwalicie… było nawiązanie kontaktu z innymi bibliotekami. Był to pierwszy krok na drodze do zacieśniania współpracy pomiędzy placówkami z regionu. Mamy nadzieję, że krok ten przerodzi się w zakrojone na większą skalę działania, które przyczynia się do poszerzania oferty kulturalnej dla mieszkańców różnych społeczności.