1. Biblioteka dla dzieci jest przeznaczona w szczególności dla czytelników do lat 15, może z niej korzystać również młodzież po przekroczeniu tego wieku oraz dorośli.
 2. Czytelnik zapisując się do Biblioteki otrzymuje Kartę Czytelnika na podstawie której korzysta z Biblioteki. Jednorazowa opłata, którą ponosi czytelnik za wydanie w/w Karty wynosi 2 złote.
 3. W przypadku zagubienia Karty konieczne jest jej ponowne wydanie. Koszt ponownego wydania Karty wynosi 5 złotych. Wypożyczanie oraz czytanie książek na miejscu jest bezpłatne.
 4. Czytelnik, który chce wypożyczać książki do domu, zapoznaje się z regulaminem i własnoręcznie podpisuje zobowiązanie, które musi być potwierdzone również podpisem rodziców lub opiekunów.
 5. Czytelnik zawiadamia bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu i przeniesieniu się do innej szkoły.
 6. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 5 książek na okres miesiąca.
 7. Okres wypożyczenia książki może być przedłużony (o ile książka nie została zamówiona przez innego czytelnika), po okazaniu bibliotekarzowi pożyczonej książki. Za przetrzymanie książek ponad określony pkt. 7 termin, system biblioteczny, poprzez który odbywa się wypożyczanie, nalicza opłaty w wysokości ok. 1 złotego w skali miesiąca od każdej przetrzymanej książki, które pobiera biblioteka.
 8. Dodatkowo za wysłanie upomnienia biblioteka pobiera aktualną cenę znaczka pocztowego + karty pocztowej.
 9. Koszty upomnienia oraz przetrzymania książek ponoszą rodzice/opiekunowie niepełnoletniego czytelnika.
 10. Zagubioną lub zniszczoną książkę rodzice /opiekunowie/ dziecka zobowiązani są odkupić lub zapłacić za nią aktualną cenę rynkową.
 11. Czytelnik korzystający z biblioteki na miejscu pozostawia teczkę i wierzchnią odzież w wyznaczonym na ten cel miejscu.
 12. Czytelnik zachowuje w Bibliotece ciszę!
 13. Czytelnik szanuje książki, gdyż są one wspólnym dobrem i powinny służyć czytelnikom jak najdłużej.
 14. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do „Księgi skarg i wniosków”.
 15. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
Z powrotem do góry