BlogZapowiedzi, relacje, zdjęcia

czwartek, 24 wrzesień 2020 13:44

Dostepność Biblioteki Publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Poniżej znajduje się dokument Dostępności Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z załącznikami. Treść dokumentu można pobrać w formie pliku word oraz PDF. Załączniki znajdują się na dole strony. 

Wstęp

Niniejszy dokument jest analizą przestrzeni Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim pod kątem dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Dokument odnosi się do Biblioteki Głównej (biblioteki dla dorosłych) oraz Filii dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim. Obie one znajdują się w jednym budynku i stanowią integralną całość. Rozpatrywanie ich jako oddzielnych instytucji byłoby niezasadne zwłaszcza, że połączone są ze sobą i możliwe jest przemieszczenie się z jednego do drugiego pomieszczenia bez opuszczania budynku.

Używane w dalszej części dokumentu określenie Biblioteka Publiczna będzie odnosiło się do całej instytucji. Jeżeli nie zostanie to konkretnie wskazane to każdy z analizowanych czynników będzie dotyczył całej biblioteki.

Dostępność architektoniczna Biblioteki Publicznej

Dostępność architektoniczną należy rozpatrywać w dwóch podstawowych aspektach. Pierwszy związany jest z dostępności zewnętrznej, rozumianej jako otoczenie budynku oraz dostępności wewnętrznej rozumianej jako dostępność pomieszczeń

Poniżej przedstawione zostaną ogólne zapisy dotyczące dostępności Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim. Szczegółowe zapisy dotyczące dostępności dla poszczególnych grup osób ze specjalnymi potrzebami znajdują się w tabeli 1 stanowiącej załącznik do niniejszego dokumentu.

Otoczenie budynku

Budynek Biblioteki Publicznej znajduje się w centrum miasta przy jego głównej ulicy – 23 Stycznia 9. Jest widoczny bezpośredni z ulicy. Przy budynku znajduje się parking. Do budynku przylega chodnik umożliwiający bezpośrednie dojście do drzwi wejściowych zarówno do Biblioteki Głównej (biblioteki dla dorosłych) oraz Filii dla Dzieci. Na drodze do wejścia do biblioteki nie ma żadnych przeszkód terenowych, które w jakikolwiek sposób utrudniałyby dojście do drzwi, a także wejście do budynku. Samo wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika.

Chodnik przylegający do budynku biblioteki jest szeroki i umożliwia swobodne wyminięcie się dwóch osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Strefa wejściowa przed budynkiem oświetlona jest lampami ulicznymi.

Na budynku znajduje się tablica informująca, że jest to budynek Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim. Brakuje jednak oznaczenia budynku dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku i/lub słuchu. Brakuje również tablicy informacyjnej dotyczącej budynku.

 

Wnętrze budynku

Główną funkcja Biblioteki Publicznej jest udostępnianie książek użytkownikom. Bezpośrednio po wejściu do budynku znajdujemy się w wypożyczalni (zarówno w przypadku Biblioteki Głównej jak i Filii dla Dzieci. Pomieszczenia wypożyczalni są przestronne i dają możliwość swobodnego poruszania się osobom ze specjalnymi potrzebami. Brak w niej jakichkolwiek przeszkód i barier utrudniających poruszanie się.

W budynku zaś są to lampy umieszczone pod sufitem. Nie emitują one oślepiającego światła i zapewniają komfort korzystania z wypożyczalni w pochmurne dni oraz po zmierzchu.

W bezpośredniej bliskości wejścia znajduje się lada biblioteczna, która jednocześnie pełni funkcję punktu informacyjnego. Lada biblioteczna posiada dwa stanowiska. Niższe posiada punkt obsługi na wysokości 110 cm.

W pomieszczeniach biblioteki brak pętli indukcyjnej ułatwiającej porozumiewanie się z osobami z niepełnosprawnością słuchową. Brak też elementów redukujących nadmierny hałas, echo, pogłos.

W bibliotece znajduje się miejsce, w którym każdy użytkownik może odpocząć. Jest kanapa oraz fotele umożliwiające korzystanie zarówno dla osób pełnosprawnych jak i tych ze specjalnymi potrzebami.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku praktycznie pozbawiona jest barier komunikacyjnych dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. Wchodząc do budynku użytkownik trafia na otwarta przestrzeń, z której łatwo może dostać się do punktu obsługi, toalety, czy do regałów z książkami. Pomiędzy regałami znajduje się wystarczająca odległość, by mogła wjechać osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim. To sprawia, że jest to także łatwa przestrzeń do poruszania się dla osób z wózkiem.

W budynku brak jest oznaczenia pomieszczeń i poszczególnych elementów architektonicznych i wyposażenia dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroki i słuchu.

W budynku znajdują się tablice informujące o kierunku ewakuacji. Brakuje elementów informujących o poszczególnych pomieszczeniach (strzałek kierunkowych, oznaczenia pomieszczeń itp.) zarówno dla osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, jak i wzroku.

Szczegóły dotyczące dostępności architektonicznej znajdują się w załączniku 1 do niniejszego dokumentu.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

W celu ułatwienia załatwiania spraw w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim osobom mającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, realizując jednocześnie ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) tut. Biblioteka informuje, iż istnieje możliwość załatwiania spraw z pomocą tłumacza PJM, SJM, SKOGN.

Aby skorzystać z pomocy tłumacza PJM, SJM, SKOGN i umówić wizytę należy:

Zgłosić zamiar skorzystania z usług tłumacza języka migowego na co najmniej 3 dni robocze przed terminem planowanej wizyty w Bibliotece, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Wskazać metodę komunikowania się, przedmiot sprawy, proponowany termin skorzystania ze świadczenia.

Wypełnić Wzór formularza

W tym celu Wnioskodawca (dot. obsługi osób uprawionych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) składa wniosek o udostępnienie usługi do Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim z zamiarem skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza PJM, SJM, SKOGN w kontaktach z Biblioteką Publiczną wg załączonego wzoru – WNIOSEK: DOC, PDF. Wniosek zamieszczony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim oraz stanowi załącznik 2 do niniejszego dokumentu. 

Po otrzymaniu zgłoszenia Biblioteka zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie planowanym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia w tym dniu, przekazana zostanie zwrotna informacja o innym możliwym terminie realizacji świadczenia lub wskazanie na inną formę jego realizacji.

Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie formularza:

Pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Listownie na adres: Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 9, 86 – 050 Solec Kujawski;

Telefonicznie pod nr tel. 52 387 01 52

W siedzibie Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim.

Problemy z dostępnością

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontaktOsobą odpowiedzialną jest dyrektor Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim pani Iwona Lichocka, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 387 01 52. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W kwestii dostępności można także kontaktować się z Urzędem Miejskim w Solcu Kujawskim, gdzie osobą odpowiedzialną jest Magdalena Rudna – Plewa, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 387 01 03. 

Załącznik 1. Szczegóły dotyczące dostępności architektonicznej Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim dla osób ze specjalnymi potrzebami - tabelka

 

Analizowany czynnik

Osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku[1]

Osoby z niepełnosprawnością narządu słuchu[2]

Osoby z niepełnosprawnością ruchową[3]

Osoby ze specjalnymi potrzebami[4]

Otoczenie budynku – parking

 

 

Wydzielone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnych, oznaczone odpowiednimi znakami. Znajduje się ono w odległości 10-15 m. od wejścia do biblioteki.

 

Brak miejsca parkingowego dla rodzin z małymi dziećmi (nawet przy Filii dla Dzieci).

Dojście do wejścia

Przed biblioteką nie ma specjalnych płyt chodnikowych ułatwiających dojście dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku.

 

 

Bezpośrednio przy budynku biblioteki znajduje się chodnik umożliwiający dojście do wejścia do biblioteki.

Bezpośrednio przy budynku biblioteki znajduje się chodnik umożliwiający dojście do wejścia do biblioteki.

Wejście

Przed biblioteką nie ma informacji i ułatwień umożliwiających sprawne poruszanie się osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku.

 

Brak oznaczeń w języku Braille’a.

 

Brak systemów i ułatwień informujących osobę o zbliżaniu się do biblioteki, a także umożliwiających wezwanie pomocy w przypadku konieczności skorzystania z pomocy przy otwarciu drzwi. 

 

 

Przed biblioteką nie ma informacji i ułatwień umożliwiających sprawne poruszanie się osobom z niepełnosprawnością narządu słuchu.

 

Brak systemów i ułatwień informujących osobę o zbliżaniu się do biblioteki, a także umożliwiających wezwanie pomocy w przypadku konieczności skorzystania z pomocy przy otwarciu drzwi. 

 

Wejście do biblioteki jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Jedynym utrudnieniem może być niewielki próg znajdujący się przy drzwiach.

 

Drzwi są odpowiednio szerokie. W razie konieczności istnieje także możliwość otwarcia dodatkowego skrzydła.

 

Brak systemów i ułatwień informujących osobę o zbliżaniu się do biblioteki, a także umożliwiających wezwanie pomocy w przypadku konieczności skorzystania z pomocy przy otwarciu drzwi. 

 

Wejście do biblioteki jest dostosowane dla osób ze specjalnymi potrzebami.

 

Drzwi są odpowiednio szerokie. W razie konieczności istnieje także możliwość otwarcia dodatkowego skrzydła

 

Brak systemów i ułatwień informujących osobę o zbliżaniu się do biblioteki, a także umożliwiających wezwanie pomocy w przypadku konieczności skorzystania z pomocy przy otwarciu drzwi. 

 

Informacje o budynku

Brak narzędzi, urządzeń i rozwiązań umożliwiających osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku uzyskanie informacji o budynku, rozmieszczeniu pomieszczeń.

 

Brak narzędzi, urządzeń i rozwiązań umożliwiających osobom z niepełnosprawnością narządu słuchu uzyskanie odpowiednio dostosowanej informacji o budynku.

 

 

Oznaczenia pomieszczeń

Brak oznaczeń pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku.

 

Brak oznaczeń pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnością narządu słuchu. 

 

W budynku znajduje się oznaczona toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

 

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

Wewnątrz budynku znajdują się przeszklone drzwi (pomiędzy wypożyczalnią dla dorosłych, a czytelnią oraz czytelnią a wypożyczalnią dla dzieci).

 

 

Brak przeszkód uniemożliwiających poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

 

Szerokie drzwi umożliwiają swobodne przejście (przejechanie) z części dla dorosłych do czytelni i dalej do części dla dzieci.

 

Szerokie drzwi umożliwiają swobodne przejście (przejechanie) z części dla dorosłych do czytelni i dalej do części dla dzieci.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

Schody wewnątrz budynku nie są oznaczone w sposób kontrastowy, nie posiadają także oznaczeń dotykowych.

 

Schody posiadają poręcze umiejscowione po obu ich stronach.

 

Wewnątrz budynku znajduje się winda, która nie posiada systemów i udogodnień umożliwiających samodzielne korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnością wzroku.

 

 

Wewnątrz budynku znajduje się winda umożliwiająca dostanie się na piętro osobom z niepełnosprawnością narządu ruchu.

 

 

 

 


 

Załącznik 2. Wniosek o zapotrzebowanie na bezpłatną usługę tłumaczenia języka migowego (PJM, SJM, i SKOGN) podczas wizyty w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim

 

 

Solec Kujawski…………………….

 

 

Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim

ul. 23 Stycznia 9

86 – 050 Solec Kujawski

 

 

WNIOSEK O ZAPOTRZEBOWANIE NA BEZPŁATNĄ USŁUGĘ TŁUMACZENIA JĘZYKA MIGOWEGO (PJM, SJM i SKOGN) PODCZAS WIZYTY

W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W SOLCU KUJAWSKIM

 

 

 

składany przez osoby uprawnione określone w art. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243)

 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej:

……………………………………………………………………………

Adres zamieszkania (wraz z kodem pocztowym):

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sposób komunikowania się z osobą uprawnioną:

e-mail:

…………………………………………………………

 

□ nr tel. / nr tel. kom. (kontakt SMS)

…………………………………………

 

Rodzaj usługi, z której chce skorzystać osoba uprawniona (proszę krótko opisać jaką sprawę chce Pan/Pani załatwić w Bibliotece Publicznej.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proponowany termin wizyty w Bibliotece (nie wcześniejszy niż 3 dni robocze od dnia wpływu wniosku do Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim):  …………………………………….

Forma komunikacji (podkreślić właściwe):

tłumacz polskiego języka migowego (PJM)

tłumacz systemu językowo-migowego (SJM)

tłumacz sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)

 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem osobą uprawnioną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) oraz osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

 

 

……………………………
 (podpis zgłaszającego)

Informacja dla osoby uprawnionej

Zgłoszenie zostanie przekazane do właściwego pracownika Biblioteki, który skontaktuje się za pomocą wybranego przez Panią/Pana sposobu komunikowania się w celu potwierdzenia miejsca i terminu spotkania.

Adnotacje:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 


 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA
TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ W SOLCU KUJAWSKIM

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1), zwanego daje RODO

 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

Administrator Danych Osobowych (ADO)

 

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dyrektor Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim.. 

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: Biblioteka Publiczne w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 9, 86-050 Solec Kujawski

przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefonicznie: +48 52 387 01 52.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: : Biblioteka Publiczne w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 9, 86 – 050 Solec Kujawski

przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefonicznie: +48 535 325 817

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia zapotrzebowania na usługę tłumaczenia języka migowego podczas wizyty w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim w Solcu Kujawskim.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511) w związku z art. 6 ust 1 lit. c RODO.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę Publiczną w Solcu Kujawskim przez minimum 10 lat, następnie Archiwum Państwowe po ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski w Solcu Kujawskim przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Twojej sprawy a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przetwarzane wieczyście.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

 

W niektórych sytuacjach Dyrektor ma prawo przekazać dalej Pani/Pana dane innym organom oraz podmiotom, wyłącznie na podstawie przepisów prawa albo jeżeli będzie to konieczne celem wykonania zawartych przez siebie umów. Burmistrz może przekazywać Pana/Pani dane wyłącznie trzem grupom:

1)      osobom przez siebie upoważnionym – pracownikom Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

2)      podmiotom przetwarzającym – którym Dyrektor zleci czynności wymagające przetwarzania danych,

3)      innym odbiorcom danych – np. operatorowi pocztowemu, bankom, ubezpieczycielom, hostingodawcom itp.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo do:

żądania udostępniania swoich danych osobowych,

ich sprostowania,

ich usunięcia, chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne dla celów określonych powyżej

ograniczenia przetwarzania,

przenoszenia danych osobowych,

cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,

wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wniesienia skargi

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Dyrektorowi, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Pan/Pani się znalazł/a.

 [1] W szczególności osoby niewidome i słabowidzące, a także głuchoniewidome.

[2] W szczególności osoby niesłyszące, słabosłyszące i niedosłyszące, osoby z uszkodzonym słuchem.

[3] W szczególności osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, osoby korzystające z chodzików, kul ortopedycznych, osoby po amputacjach.

[4] W szczególności kobiety w ciąży, osoby z dziećmi, osoby z większym bagażem, seniorzy.

Czytany 642 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 24 wrzesień 2020 13:52