Regulamin Filii dla Dzieci

 1. Biblioteka dla dzieci jest przeznaczona w szczególności dla czytelników do lat 15, może z niej korzystać również młodzież po przekroczeniu tego wieku oraz dorośli.
 2. Czytelnik zapisując się do Biblioteki otrzymuje Kartę Czytelnika na podstawie której korzysta z Biblioteki. Jednorazowa opłata, którą ponosi czytelnik za wydanie w/w Karty wynosi 2 złote.
 3. W przypadku zagubienia Karty konieczne jest jej ponowne wydanie. Koszt ponownego wydania Karty wynosi 5 złotych.
 4. Wypożyczanie oraz czytanie książek na miejscu jest bezpłatne.
 5. Czytelnik, który chce wypożyczać książki do domu, zapoznaje się z regulaminem i własnoręcznie podpisuje zobowiązanie, które musi być potwierdzone również podpisem rodziców lub opiekunów.
 6. Czytelnik zawiadamia bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu i przeniesieniu się  do innej szkoły.
 7. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 5 książek na okres miesiąca.
 8. Okres wypożyczenia książki może być przedłużony (o ile książka nie została zamówiona przez innego czytelnika), po okazaniu bibliotekarzowi pożyczonej książki.Za przetrzymanie książek ponad określony pkt. 7 termin, system biblioteczny, poprzez który odbywa się wypożyczanie, nalicza opłaty w wysokości ok. 1 złotego w skali miesiąca od każdej przetrzymanej książki, które pobiera biblioteka. Dodatkowo za wysłanie upomnienia biblioteka pobiera aktualną cenę znaczka pocztowego + karty pocztowej.
 9. Koszty  upomnienia oraz przetrzymania książek ponoszą rodzice/opiekunowie niepełnoletniego czytelnika. 
 10. Zagubioną lub zniszczoną książkę rodzice /opiekunowie/ dziecka zobowiązani są odkupić lub zapłacić za nią aktualną cenę rynkową.
 11. Czytelnik korzystający z biblioteki na miejscu pozostawia teczkę i wierzchnią odzież w wyznaczonym na ten cel miejscu.
 12. Czytelnik zachowuje w Bibliotece ciszę!
 13. Czytelnik szanuje książki, gdyż są one wspólnym dobrem i powinny służyć czytelnikom jak najdłużej.
 14. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do „Księgi skarg i wniosków”.
 15. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
Czytany 1481 razy